KONCEPTUTVECKLING 

FÖR OFFENTLIGA SEKTORN

Vi vill bidra till att utveckla besöksnäringen och skapa förutsättningar för framgångsrika koncept på en destination eller plats. Vi arbetar med kommuner, regioner, destinationer och offentliga branschaktörer. Vi förstår vikten av samverkan och tar hänsyn till näringens beståndsdelarna av varierande aktörer, inom olika typer av branscher och nivåer i vårt arbete. Samverkan för oss innebär engagemanget att vilja skapa något tillsammans mot ett gemensamt mål och syfte. Med konceptutveckling vill vi hjälpa till att professionalisera näringen på sikt genom att förmedla kunskap och arbeta med utveckling av professionella upplevelser. Det vi brinner för är att främja hållbara och affärsmässiga koncept på en destination. 

      Tjänster:

  • Förstudier 

  • Destinationsutveckling 

  • Produktutveckling 

  • Förädling av befintliga idéer och projekt som inte nått sin fulla potential

  • Konceptlösningar inom samverkansinsatser och projekt

  • Workshops & kurser 

 

Vi tycker det är viktigt med en besöksnäring som har en självklar grund i hållbarhet och ett förhållningssätt utifrån besökarens perspektiv och de behov som finns. Detta menar vi kan användas för att möta några av näringens utmaningar. 

Vi arbetar i nära samarbete med olika expertkonsulter inom besöksnäringen för att skapa de främsta möjligheterna inom svensk turism.

ADRESS

Vera Sanbergs allé 5B,

411 33 Göteborg

KONTAKT

© 2019 by Develop Connections Proudly created with Wix.com