top of page

KONCEPTUTVECKLING 

FÖR OFFENTLIGA SEKTORN

Vi vill bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen och skapa konkurrenskraft för företag och destinationer. Vi arbetar med kommuner, regioner, destinationer och offentliga branschaktörer. Vi förstår vikten av samverkan och tar hänsyn till näringens beståndsdelarna av varierande aktörer, inom olika typer av branscher och nivåer i vårt arbete. Samverkan för oss innebär engagemanget att vilja skapa något tillsammans mot ett gemensamt mål och syfte. Med värdeskapande konceptutveckling vill vi skapa en hållbar och framgångsrik besöksnäring. Det gör vi genom att förmedla kunskap, metoder och arbeta med utveckling av professionella upplevelser tillsammans med privat och offentlig sektor.

 

Vi brinner för att främja och utveckla, hållbara och affärsmässiga koncept som bidrar till en bred samhällsnytta.

      Tjänster:

  • Förstudier 

  • Konceptualisering & Destinationsutveckling 

  • Produktutveckling 

  • Förädling av befintliga idéer och projekt som inte nått sin fulla potential

  • Workshops & kurser 

 

Vi tycker det är viktigt med en besöksnäring som har en självklar grund i hållbarhet och ett förhållningssätt utifrån näringen, invånare och besökarens perspektiv. 

Vi har nära samarbeten med olika expertkonsulter inom besöksnäringen för att ta vara på den potential och de möjligheter som existerar inom näringen.

bottom of page