top of page
Workshops

WORKSHOPS

"Det var bra att det var praktiskt, så att man fick testa på att använda verktygen som vi fick lära oss. Toppenbra"

 

—  Deltagare 

Rubrik 1

Vi förmedlar kunskap om hur vi utifrån besökarens perspektiv utvecklar idéer, upplevelser och tjänster som möter behovet och förväntningar som målgruppen har. Genom att introducera praktiskt hur man använder sig av utav verktyg och metoder från konceptutveckling och tjänstedesign, kan vi skapa genomtänkta idéer som både höjer kundupplevelsen för besökaren och kan skapa konkurrenskraft och lönsamhet. Workshopen spelar upp ett scenario där deltagarna ska få samverka med varandra för att gemensamt identifiera och skapa en lösning med de verktyg som tas upp under dagen. Innehållet sätts i kontext för besöksnäringen och kan anpassas efter specifika situationer och önskemål utifrån projekt och teman. 

Vi har en flexibel dialog med er som beställare och gör en mätning under workshopen som ingår.  

       Innehåll:

  • Introduktion till att tänka tjänstedesign/ konceptutveckling

  • Metoder för att analysera, förstå & skapa värde för din kund

  • Designverktyg för att identifiera & utveckla kreativa idéer, upplevelser & tjänster

  • Praktisk träningsscenario

  • Utvärdering & direkta åtgärder att kunna genomföra

 

Develop Connections tog fram en kurs i eventdesign för företag och föreningar i vår kommun (Ale). Kursen var mycket uppskattad av de tjugo deltagarna då teori varvades med praktik. Under våren har även individuell rådgivning erbjudits till besöksnäringsproducenter i kommunen. Develop Connections har ansvarat för området upplevelsedesign och konceptualisering. Vi rekommenderar verkligen Develop Connections!

- Kristina Engstrand, näringslivsutvecklare Ale kommun

bottom of page