top of page

VÅR PROCESS

01

INBLICK

I första fasen arbetar vi med omfattande informationsinsamling och olika typer av analyser som nulägesanalys, målgruppsanalys & marknadsanalys. I fasen arbetar vi för att skapa tydliga insikter och för en djup förståelse för nuläge och omvärlden. 

02

IDÈGENERERING

Andra fasen går in på en fokuserad lösning som inkluderar framtagning av koncept, prototyparbete och testning. Vi arbetar med metoder från affärsutveckling, tjänste- och upplevelsedesign och utifrån hållbarhetsprinciperna hela vägen. Vi skapar målgruppsbaserade koncept vilket innebär relevanta, intressanta och konkurrenskraftiga värdeerbjudanden.

03

FÖRVERKLIGANDE

Implementering är nyckeln! Alla lösningar behöver implementeras på rätt sätt för att ge effekt. Vid önskemål om implementering av konceptet arbetar vi nära våra samarbetspartners och med era resurser i en coachande form hela vägen för att säkerställa lösningens nytta i praktiken!

04

UTVÄRDERING

Vi utvärderar konceptet genom mätningar av relevanta indikatorer för att påvisa effekten och nyttan. I utvärderingsarbetet är vi med er som utförare och rådgivare för att tillsammans analysera resultatet och förmedlar fortsatta rekommendationer. 

bottom of page