VÅR PROCESS

01

INBLICK

I första fasen arbetar vi med olika typer av analyser som nulägesanalys, målgruppsanalys & marknadsanalys. Just för att få en så tydlig inblick som möjligt för att kunna arbeta med och utifrån er situation.

02

IDÈGENERERING

Detta steg inkluderar framtagning av koncept och prototyparbete som vi utför. Vi arbetar med metoder från affärsutveckling, tjänstedesign och utifrån hållbarhetsprinciperna. Vi skapar kundbaserade koncept vilket innebär relevanta, intressanta och konkurrenskraftiga värdeerbjudanden.

03

FÖRVERKLIGANDE

Vid önskemål om implementering av konceptet arbetar vi nära våra samarbetspartners, eller med era egna resurser i en coachande form hela vägen från ax till limpa!

04

UTVÄRDERING

Vi utvärderar konceptet genom mätningar och relevanta nyckeltal för att påvisa affärsnyttan. I utvärderingsarbetet är vi med er som rådgivare för att tillsammans analysera resultatet och förmedlar fortsatta rekommendationer. 

ADRESS

Vera Sanbergs allé 5B,

411 33 Göteborg

KONTAKT

© 2019 by Develop Connections Proudly created with Wix.com